Giao Tiếp Trắc Ẩn

Có những nghề đòi hỏi khả năng đồng cảm với người khác rất cao, những nhân viên thực hiện các công việc này dễ rơi vào tình trạng kiệt sức nếu thiếu sự thấu hiểu từ môi trường xung quanh cũng như sự trang bị kỹ năng cá nhân. Nhưng trên hết, môi trường công việc cần tạo điều kiện từ cấp độ hệ thống để nhân viên có thể bảo toàn hiệu quả và sự hài lòng trong công việc.

Emotional work