Giao Tiếp Trắc Ẩn

Trắc ẩn là ý chí sẵng sàng hành động để giảm khổ đau và mang lại hạnh phúc cho mình/ cho người.

Đây là ví dụ về Trắc Ẩn nè (lãnh đạo trắc ẩn hay kinh doanh trắc ẩn cũng được)

  1. Đồng cảm (Empathy): bác ấy đau khổ với những đau khổ của nông dân.
  2. Trắc ẩn (Compassion): sẵng sàng/ cam kết hành động để giảm/ xóa bỏ sự đau khổ đó.

Vậy bác ấy đang làm gì? Quảng bá công ty? Hay tạo sản phẩm mới cho công ty? Hay giúp đỡ nông dân? Hay giúp bà con xa gần gì đó của nhân viên bác? Hay giúp con ai đó có cơ hội học hành tốt hơn? Hay giúp tạo điều kiện để những người xung quanh gia đình, con cái bác ấy sống tử tế hơn, đối xử tử tế hơn? Mình không biết, cứ gieo hạt thôi, ở đâu trổ được thì trổ. Quan trọng là cái hạt bác ấy đang gieo.

Nếu bạn thắc mắc ở đâu trong video thì khoảng 0:52 nhé.

Bánh mì Thanh Long – công ty ABC

Nếu bạn có quan tâm thêm về Compassionate Leadership thì google hoặc đọc bài này cũng được nhé:

https://www.entrepreneur.com/article/310391

Tham khảo:

Clara.S, Billie. L, Taylor, Jenny. Gu, Willem.K, Ruth.Baer, Fergal.J, Kate.C (2016) What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures, Clinical Psychology Review, Volume 47, July 2016, Pages 15-27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *