Giao Tiếp Trắc Ẩn

Tôi sẽ xếp quyển sách này trong tủ sách Giao Tiếp Trắc Ẩn

Sách được viết bởi một số tác giả khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh lẫn giáo dục. Đi kèm các điểm lý thuyết là những câu chuyện minh họa được phân tích ở phiên bản “lựa chọn ngu ngốc” và sau khi áp dụng “đàm phán đỉnh cao”

Sách nói về những tình huống giao tiếp quan trọng là khi bạn đương đầu với ý kiến bất đồng, căng thẳng cảm xúc leo thang & quan hệ/ hậu quả của giao tiếp có thể khiến cuộc sống mình thay đổi tốt hơn hay tệ đi. Chính điểm thứ 3 này làm cho cuộc giao tiếp trở nên quan trọng hẳn đi so với giao tiếp thông thường. Khi giao tiếp thông thường, chúng ta dễ sáng suốt, nhưng chúng ta dễ xử sự ngớ ngẩn trong các cuộc giao tiếp quan trọng tại vì cảm xúc của chúng ta hành xử khác đi.

Điểm thú vị là người đọc có thể xem cơ chế đương đầu với mâu thuẫn trong giao tiếp giao trọng của mình chủ yếu là gì.

Quyển sách cũng đề cập đến việc soi chiếu trách nhiệm bản thân trong những cuộc giao tiếp chưa thành công, những diễn dịch phán xét làm tình hình tồi tệ như thế nào & làm sao để cải thiện tình hình. Cảm xúc của mình không tự sinh ra, cũng không do người khác mang lại, nó phản ảnh về bạn mà thôi. Một điểm cốt lõi quan trọng nữa là cách tiếp cận đến nhu cầu sâu bên trong cũng tương đồng với Giao Tiếp Trắc Ẩn. Tuy nhiên, so với cách viết 4 cấu phần nền tảng trong NVC thì phần này không chặt chẽ và rõ ràng bằng.

Có lẽ bản dịch dùng từ “đỉnh cao” là một chiến lược tiếp cận khách hàng Việt Nam. Mình thấy chữ “crucial” có lẽ sát nghĩa hơn bởi cách tiếp cận nền tảng Tôi – Anh – Chúng Ta cùng thắng, đúng tinh thần triết lý của Giao Tiếp Trắc Ẩn.

Điểm mình không thích lắm là thiếu tính trung dung hơn so với quyển Nonviolent Communication (NVC) của Marshal Rosenberg bởi còn nhiều ngôn ngữ liên quan đến phán xét và dán nhãn.

Nhưng mà cái cách đặt tên sách thì thật là Sexy, nó thúc đẩy người ta mua hàng hơn nhiều so với NVC.

Khuyến nghị: nên đọc bản tiếng Anh vì bản dịch chuyển ngữ chưa được mượt lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *