Giao Tiếp Trắc Ẩn

A poem about an empathic space
  • Nguyên tác: A People Place – William J Rockett/Rocker
  • Photo: Lisa Oanh Doan
  • Đọc: Nguyễn Trương Bảo Khuyên
  • Chuyển Ngữ: Lại Vân Huyền & Khuyên
  • Nhạc: Prelude No.6 – Chris Zabriskie

English version

If this is not a place where tears are understood,
Where do I go to cry?
f this is not a place where my spirits can take wing,
Where do I go to fly?
If this is not a place where my questions can be asked,
Where do I go to seek?
If this is not a place where my feelings can be heard,
Where do I go to speak?
If this is not a place where you’ll accept me as I am,
Where can I go to be?
If this is not a place where I can try to learn and grow,
Where can I be just me?

Tiếng Việt

Nếu đây không phải nơi nước mắt được thấu hiểu,
Tôi biết khóc ở đâu?
Nếu đây không phải nơi tâm hồn tôi được chắp cách,
Tôi biết bay lên chốn nào?
Nếu đây không phải nơi câu hỏi trong tôi được lên tiếng,
Tôi biết kiếm tìm nơi nao?
Nếu đây không phải nơi cảm xúc được nghe thấu,
Tôi biết bày tỏ phương nào?
Nếu đây chẳng phải nơi bạn chấp nhận tôi như con người tôi vốn vậy,
Ở đâu tôi được là chính mình?
Nếu đây chẳng phải nơi tôi có thể nỗ lực học và trưởng thành thêm nữa,
Ở đâu tôi được là tôi?