Giao Tiếp Trắc Ẩn

“Wonder: When we experience the emotion of wonder; we are encountering something meraculous, marvelous, or astonishing, and it is often something we do not understand.”

p.112

Quyển sách giống từ điển cảm xúc mà ta có thể tham khảo theo 2 hướng:
1. Đọc cảm xúc rồi coi cảm xúc đó thường phát sinh trong tình huống nào.
2. Đoán xem cảm xúc mình ở nhóm nào rồi vào kiểm tra thử. Cũng có thể khi kiểm tra mới thấy cái mình nghĩ là cảm xúc rốt cuộc là suy nghĩ của mình.

“Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cảm xúc là vĩnh hằng nên cách duy nhất ta có thể thay đổi cảm xúc là trải qua những năm tháng trị liệu và thuốc men (p.1) …có những cảm xúc kéo dài vài ngày, hoặc vài năm nhưng chúng đều có thể chuyển hóa (p.153)

Mỗi cảm xúc đều có những thông điệp quan trọng phía sau nên hãy lắng nghe và khám phá những món quà chưa được mở này để có thể tìm ra những điều quý giá và quan trọng trong cuộc sống của mình.

P.S: Định nghĩa mỗi sách có thể sẽ khác nhau chút nên bạn có thể tham khảo thêm những sách khác.