Giao Tiếp Trắc Ẩn

Lì vui mà, lì lợm nghe mọi người la vui mà

Lạc – 40 tháng tuổi

Đứa trẻ đến đoạn “không sợ ai” cả, nếu bảo nó “con ăn snack nhiều vậy mắt sưng lên là bác sỹ cắt mắt á”, nó bảo “cho cắt mắt luôn”. Nó đánh anh nó, rồi nó tự chạy lại bảo “phạt con vô phòng đi”.

Bà ngoại la om “kỳ này gan dàn trời, lì lợm hết sức”

Cô nó cứ đoán già đoán non là nó muốn gây sự chú ý, muốn thể hiện, muốn… tùm lum

tối hôm qua thì nó phán xanh rờn “lì vui mà, lì lợm nghe mọi người la vui mà”. Hóa ra nó…chơi bằng cách chọc mọi người la lối om sòm.

Người lớn muốn kiểm sóat, an toàn bằng cách la lối trẻ. trẻ tận dụng luôn kiểu đó để chơi. Rốt cuộc người lớn chẳng đạt được điều gì

Vũ lực trở nên bất lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *