Giao Tiếp Trắc Ẩn

Mâu thuẫn là lúc, là nơi những nhu cầu không được đáp ứng kêu gào theo những cách khác nhau.Vì vậy, mâu thuẫn hoàn toàn là một cơ hội để chúng ta chăm sóc nhu cầu của mình.

Có những nhu cầu mình chỉ có thể được đáp ứng bởi 1 vài đối tượng đặc biệt do đặc thù mối quan hệ, ví dụ:

  • Nhu cầu thân mật lứa đôi
  • Hoặc “con chỉ được đáp ứng nhu cầu lắng nghe nếu mẹ lắng nghe con”
    Trong trường hợp này, chúng ta cần lưu ý 2 điểm:
  • Người này/ mối quan hệ này rất quan trọng với mình
  • Bên dưới nhu cầu lắng nghe, hay thân mật này có thể là nhu cầu “mình có giá trị/ mình được yêu thương” trong mắt người kia.

Vậy trong trường hợp người đó không (thể) đáp ứng nhu cầu của mình bằng chính xác phương tiện (cách) mà mình mong đợi, thì chúng ta làm sao?

  • Tách bạch QUAN SÁT việc người đó không phản hồi/ đáp ứng hành động mà mình mong đợi với việc DIỄN GIẢI người đó không quan tâm/ yêu thương mình => xa hơn là mình không có giá trị.
  • Xem thử cách người kia có thể đáp ứng là gì để tránh rơi vào việc ĐÒI HỎI người ta làm theo ý mình?
  • Linh động phương tiện đáp ứng nhu cầu của mình

Bạn có thể xem thêm phần đề cập trong Podcast

Các kênh khác của Podcast: Spotify hoặc Anchor