Giao Tiếp Trắc Ẩn

Hôm nay chúng mình muốn giới thiệu tới bạn một công cụ tựa như một tấm “bản đồ” trong cộng đồng những người thực hành GTTA, đó là Bảng Ma trận tự đánh giá: Những lối về Giải phóng (Pathways to Liberation Self-assessment Matrix). Được ra đời vào năm 2010 với mục đích hỗ trợ những người thực hành tự đánh giá các kỹ năng và ý thức của Giao Tiếp Trắc Ẩn, bảng Ma trận này cung cấp một bộ khung năng lực gồm 28 năng lực cơ bản mà mỗi cá nhân có thể phát triển khi thực hành Giao Tiếp Trắc Ẩn. Đây là kết quả từ một dự án nghiên cứu kéo dài trong 3 năm (2008 – 2010) từ các CNVC (Center for Nonviolent Communication) trainers: Jacob Gotwals, Jack Lehman, Jim Manske và Jori Manske.

Đúng như cái tên của nó mô tả, bộ khung năng lực này không dùng để đánh giá người khác hay thực hành của họ mà hướng tới hỗ trợ mỗi cá nhân định vị và tự định hướng cho tiến trình thực hành GTTA của chính mình. Nhóm GTTA đã chuyển ngữ toàn bộ bảng Ma trận sang tiếng Việt để những anh/chị/bạn đã & đang thực hành GTTA sẽ dễ dàng kết nối với các khái niệm và tự chiêm nghiệm trong quá trình thực hành.

Để tìm hiểu sâu hơn về bộ khung năng lực này, chúng mình mời bạn tìm hiểu thêm tại một số nguồn sau:

☀️ Bản dịch đầy đủ tiếng Việt các năng lực [có update và chỉnh sửa]:

☀️ Bản gốc tiếng Anh: http://radicalcompassion.squarespace.com/matrix/

☀️ Thông tin về cuốn sách Pathways to Nonviolent Communication: A tool for navigating your journey: https://pathwaystoliberation.com/

☀️ Các vòng tròn giới thiệu và cùng chiêm nghiệm về từng năng lực của trainer Jim Manske: https://www.youtube.com/c/radicalcompassion/videos

Dịch và Tổng hợp: Vân Trang