Giao Tiếp Trắc Ẩn

Bài tập hàng ngày về chánh niệm để giúp chúng ta kết nối với Cảm xúc và Nhu Cầu

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)
Minh họa: May L.

Suy ngẫm về lời nhắc nhớ:

“Bàn thờ là nơi chúng ta dâng những vết thương, mâu thuẫn, trăn trở và những vết sẹo lên cho Đấng Tối Cao, hay cho sự thông tuệ bên trong mình được khai mở. Bàn thờ là nơi ta đặt khiên và giáo xuống để được thỉnh giáo. Bất cứ sự sắp đặt vật lý nào mà chúng ta dâng hiến và thánh hóa đều có thể là bàn thờ. Bàn thờ là 1 sự nhắc nhở về sự hiệp nhất trí lý và con tim”