Giao Tiếp Trắc Ẩn

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)
Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva

Hướng dẫn thực hành:

Tìm một vị trí ngồi thoải mái, lắng nghe và hiện diện với hơi thở.
Mang tâm trí của mình về với một tình huống mình vẫn còn trăn trở đã từng xảy ra với bản thân hoặc người khác mà mình muốn có cơ hội nhìn sâu hơn.
Bạn hoặc người khác đã nói hoặc làm điều gì đã kích thích một phản ứng nào đó trong bạn.
Mang sự chú tâm vào những suy nghĩ của bạn trong tình huống đó. Nếu cần, bạn có thể viết xuống.
Có bất cứ suy nghĩ nào là những “câu chuyện cũ” vốn đã rất quen thuộc về chính bạn, về người khác hay về cuộc sống? Khám phá suy nghĩ này cho đến khi bạn chạm tới một điều gì đó giống như niềm tin cốt lõi, nền tảng về bạn hoặc về cuộc sống xung quanh. Nếu bạn cảm thấy khó khăn để gọi tên một niềm tin cốt lõi, đây là một số câu hỏi gợi ý mà bạn có thể tự hỏi chính mình: “Nếu điều đó xảy ra, nó có nghĩa gì với tôi?” – “Điều này nói gì về tôi?” – “Điều gì khiến tôi nghĩ rằng cuộc sống (hoặc bản thân) nên xảy ra theo cách này?”
Viết ra niềm tin cốt lõi của bạn.
Dành một phút để nhận diện và hiện diện với những cảm giác trên cơ thể của bạn khi bạn tự nhắc lại với chính mình về nhu cầu cốt lõi này. Hãy để hơi thở hỗ trợ bạn kết nối với sự thay đổi về trạng thái cảm giác & cảm xúc lúc này.
Nhu cầu nào đang khao khát được nhìn thấy và được hiểu đằng sau niềm tin này của bạn? Viết nhu cầu này xuống, bạn có thể dùng từ điển nhu cầu để kết nối dễ hơn.
Kết thúc phần thực hành bằng việc giải phóng ký ức cũ và kết nối lại với hơi thở, cảm ơn những nhu cầu mà niềm tin cốt lõi trong bạn đã nỗ lực để chăm sóc.