Giao Tiếp Trắc Ẩn

Giữa kích thích và phản hồi có một khoảng hở. Quyền năng của chúng ta nằm trong khoảng hở đó: quyền năng lựa chọn phản hồi của chính mình. Chúng ta có phát triển và tự do hay không là do phản hồi của chúng ta quyết định.

– Victor Frankl

Thực hành Lựa chọn

  • Khi phát hiện mình đang suy nghĩ hoặc nói rằng “Tôi không có lựa chọn nào khác”, hay bất cứ điều gì tương tự như vậy, hãy dừng lại và thở một nhịp.
  • Nhìn lại những hành động mình đã và đang chọn làm: Hành động nào củng cố niềm tin rằng mình không có sự lựa chọn?
  • Nhìn lại Bảng nhu cầu và cân nhắc thử xem vì sao mình tiếp tục làm những hành động đó? Chúng đang cố đáp ứng nhu cầu nào?
  • Dừng một nhịp để xác nhận với bản thân về hành động mà mình đã và đang chọn làm, và xác nhận những nhu cầu đằng sau chúng.