Giao Tiếp Trắc Ẩn

“Hãy làm theo đề nghị của tôi, chỉ khi nào bạn có thể làm như vậy với niềm vui của một đứa trẻ đang rải cơm cho một chú vịt đói ăn. Xin đừng làm theo đề nghị của tôi nếu bạn có trong lòng dù chỉ là một chút xíu sợ hãi, rằng nếu mình không làm như vậy thì sẽ bị trừng phạt. Xin đừng làm theo đề nghị của tôi vì bạn hy vọng rằng tôi sẽ quý mến bạn nhiều hơn nếu bạn làm điều đó. Xin đừng làm theo đề nghị của tôi vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không làm. Xin đừng làm theo đề nghị của tôi nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy hổ thẹn. Và chắc chắn đừng làm theo đề nghị của tôi vì bạn thấy mình có bất kỳ bổn phận hay nghĩa vụ nào.”

– Marshall Rosenberg (1934 – 2015)

Thực hành

Hôm nay, thử làm một điều gì đó, dù nhỏ, cho một con người hay con vật bất kỳ.

Bạn có thấy vui không?

Nếu không vui, xin dừng lại.