Giao Tiếp Trắc Ẩn

Bạn thân mến,

“Nếu bạn là người quan tâm phương pháp giao tiếp chân thật, cộng tác & hiệu quả, mời bạn lên xe GTTA chúng ta cùng đi”

Nửa cuối năm 2022, các buổi thực hành của Giao Tiếp Trắc Ẩn hầu hết chỉ dành riêng cho học viên cũ. Các bạn đã chia nhau dịch quyển sách bài tập mà cô Lucy Leu viết để đi kèm quyển Giao Tiếp Bất Bạo Động của bác Marshall Rosenberg – quyển Nonviolent Communication Companion Workbook.

Để có một buổi thực hành, người xung phong điều phối & đội ngũ nòng cốt từ Giao Tiếp Trắc Ẩn dành ít nhất 1-2 buổi làm việc cùng nhau để soạn nội dung. Khi nhìn lại, nhóm nhận thấy nguồn lực đầu tư nhiều so với số người được lợi lạc từ vòng tròn. Nhóm điều phối thấy tiếc và thấy nhớ các vòng tròn cộng đồng.

Giao tiếp Trắc ẩn là một ngôn ngữ sống, và chỉ sống được khi chúng ta thường xuyên thực hành. Để tiếp tục lan toả Giao Tiếp Trắc Ẩn đến cộng đồng và củng cố quá trình thực hành, từ đầu tháng 3.2023, các vòng tròn thực hành GTTA sẽ được thực hiện như sau:

  1. Hàng quý, chúng ta sẽ có 5 vòng tròn mở “Bạn Hữu Sói Hươu” dành cho cộng đồng với tần suất 2 tuần/ lần. Bất cứ ai quan tâm và muốn thực hành thử GTTA đều có thể tham gia. Nội dung được tham khảo từ sách Nonviolent Communication Companion Workbook (Lucy Leu). Nhóm GTTA tiếp tục mời các học viên cũ:
    1. Đề xuất các chủ đề ứng dụng theo các chương
    2. Xung phong điều phối với sự hỗ trợ của nhóm GTTA
  2. Mỗi quý, chúng ta có 1 vòng tròn “Nỗ lực nuôi Hươu” dành riêng cho học viên cũ đang thực hành GTTA. Ở đây, chúng ta cùng nhau ăn mừng những thành công và chia sẻ những giao tiếp đã bỏ rất nhiều công mà chưa thành. Những chia sẻ này là cơ sở để đội ngũ GTTA thiết kế các chương trình chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Tất cả các vòng tròn này đều không thu phí, nếu bạn trân quý nỗ lực của mọi người và bạn có khả năng, mời bạn hỗ trợ cho GTTA bằng bất cứ khoản đóng góp nào phù hợp. Các khoản đóng góp sẽ được dùng làm quỹ “Nuôi Hươu” cho các bạn muốn học GTTA mà thiếu nguồn lực tài chính.

Địa chỉ của quỹ “Nuôi Hươu”

  • Nguyễn Trương Bảo Khuyên
  • STK: 9979863991 – VCB
  • Nội dung “Nuôi Hươu” + Tên + thông tin liên lạc (để tụi mình xác nhận đã nhận quà của bạn) nhé.

Trân trọng,

Khuyên Nguyễn (thay mặt team GTTA)